Інформація про документ

Ідентифікатор документа


ДОПОМОГА

Для перевірки документа Державного реєстру речових прав на нерухоме майно необхідно:

1. Зазначити ідентифікатори документа:

1.1. Тип документа;

1.2. Індексний номер документа;

1.3. Дата формування документа – у форматі: ДД.ММ.РРРР, де ДД – число, ММ – місяць, РРРР – рік;

1.4. Час формування документа – у форматі: ГГ:ХХ:СС, де ГГ – година, ХХ – хвилини, СС – секунди.

Інформація, необхідна для перевірки документа міститься у відповідному документі.

2. Ініціювати пошук заяви, натиснувши кнопку [Знайти] .

Якщо ідентифікатор заяви вказано вірно, то буде відображено інформацію про відповідний документ.

Якщо за вказаними ідентифікаторами не знайдено жодного документа, то буде відображено відповідне повідомлення.

При натисканні на кнопку [Очистити] відбувається очищення полів для зазначення ідентифікаторів документа.